J57 Advocaten verzorgt de totale juridische omkadering van zowel (top-)sportbeoefenaars, als clubs en andere belanghebbenden binnen de sportwereld: 

  •  CONTRACTEN: sponsoring, marketing, samenwerking, tewerkstelling, portretrechten, ...
     
  •  SPORTREGLEMENTEN: rechten en plichten, transfers, tuchtregels, …
     
  •  COMMUNICATIE: media, clubs, managers, makelaars, …