“The value of achievement lies in the achieving.” (Albert Einstein)

J57 Advocaten heeft een aantal flexibele en evenwichtige financiële formules, op maat van de cliënt, en steeds in volle transparantie.

 • UURTARIEF*
  In het begin van een dossier wordt een uurtarief afgesproken; dit tarief kan in meer of in min gewijzigd worden in functie van de aard van het dossier

 • ABONNEMENT*
  Er wordt voor een vast bedrag minimaal 20 uren dienstverlening aangekocht per trimester, mits een korting van 25 % op het gebruikelijk uurtarief.

 • ABONNEMENT « snel advies »*
  Met een abonnement “snel advies” van 60 EUR (72,6 EUR incl. BTW) per maand (af te sluiten over een periode van 1 jaar) biedt J57 Advocaten aan:

  • onbeperkt kort juridisch advies per telefoon;

  • korting van 15% op het gebruikelijk uurtarief indien ook prestaties aan uurtarief worden geleverd;

 • EEN FORFAIT*
  Er wordt een vast bedrag overeengekomen voor een aantal specifieke prestaties.

*KOSTEN: J57 Advocaten opteert voor een kostenforfait van 10% op het toepasselijk tarief in plaats van individuele kosten in rekening te brengen voor secretariaat, administratie, telefoon, ... . Kosten van derden (griffie, gerechtsdeurwaarder, vertaalbureau, deskundige, ...) worden één op één doorgerekend.