J57 Advocaten heeft een jarenlange ervaring in de verschillende deeldomeinen van het vastgoedrecht:

  • AANNEMING: privatief bouwrecht, (onder)aannemingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, architecten en studiebureaus, invordering, …
  • HUUR:  handelshuur, woninghuur, kantoorhuur, bezetting ter bede, brouwerijcontracten, pop-ups, …
  • ONROEREND GOED TRANSACTIES:  koop-verkoop, makelaarsovereenkomsten, projectontwikkeling, mede-eigendom, zakelijke rechten (recht van opstal, erfpacht), zekerheden,  …